Om meg

Mitt navn er Kristine Dahl.

Jeg er en juristutdannet taleskriver og klarspråkentusiast som brenner for klart og godt språk i alle sammenhenger. Mange yrkesår i offentlig forvaltning tett på politikere har gitt meg god forståelse av hvordan (politiske) beslutninger fattes. Her har jeg derfor mye god innsikt.

Jeg har alltid vært opptatt av klart språk og gode formuleringer. Fra jussen gikk min yrkesvei derfor etterhvert naturlig videre til kommunikasjon. Som taleskriver ble jeg svært engasjert i å finne det gode språket for politikere som ønsket klare budskap.

Du kan ha mye god innsikt og viten, men det hjelper deg ikke å oppnå det du vil dersom du ikke klarer å formidle dette videre. Felles for alle gode leveranser, enten de er muntlige eller skriftlige, er klart og godt språk.

Jeg brenner for taleskriving som en egen disiplin innen kommunikasjonsfaget. Å skrive for øret er noe ganske annet enn å skrive for øyet.

Spennet mellom oppdragsgiverne jeg har skrevet for, både hva gjelder tema og personlige stemmer, har vært stort. Felles for dem alle har vært et ønske om å overbevise, engasjere og få frem klare budskap. Det hjelper jeg dem med.

Jeg skriver godt både på norsk og engelsk. Kan også levere på fransk, dersom det er behov for det.

Deltar årlig på talerskriverkonferansen i regi av UK Speechwriters’ Guild i Oxford og Cambridge.